HR & Payroll Administrator

Back to overview
08/10/19
HR & Payroll Administrator
Kallo (BE)
Permanent

As a global logistics service provider, Katoen Natie combines engineering, technology and port operations to offer worldwide, tailor-made solutions to the chemical and automotive industries, and to the consumer goods, electronics & retail sector. Katoen Natie has 181 logistic platforms and is active in 30 countries all over Europe, North America, South America and the Far East with a staff of more than 13.000 people.

The Food & Feed unit focuses on strategic semi-finished product groups such as starch/proteins, dry dairy products, sugar and food & feed dry ingredients for whom we provide logistic and semi-industrial services.

For our fast growing Food & Feed business unit we are looking for a driven and communicative colleague to join our team as HR & Payroll Administrator.

Als HR & Payroll Administrator werkt je voor de HR-afdeling van de BU Food. Je staat in voor de tijdige en correcte loonverwerking en de algemene personeelsadministratie van de arbeiders/bedienden, het opmaken en bijhouden van correcte personeelsdossiers en de controle van de geregistreerde prestaties. Daarnaast heeft de HR & Payroll Administrator een algemeen ondersteunende functie voor de personeelsafdeling. Hieronder vallen de administratieve taken, ziekteverzuimbegeleiding en andere personele aangelegenheden. Ook het plannen van medische onderzoeken, ondersteunen van medewerkers op het gebied van arbeidsongeschiktheid en het onderhouden van contacten met bijvoorbeeld de arbeidsongevallenverzekering behoren tot het takenpakket van de HR & Payroll Administrator. Je werkt tevens mee aan HR-projecten.

Taken en verantwoordelijkheden in hoofdlijnen

 • Uitvoeren van loonadministratie met het oog op de correcte betaling van de lonen
 • Opmaken van arbeidsovereenkomsten
 • Samenstellen en bijhouden van de personeelsdossiers
 • Verzorgen van de administratie m.b.t. arbeidsongevallen
 • Aanvragen van medische controle bij ziekte, op verzoek van de verantwoordelijke
 • Opvolging jaarlijkse medisch controle werknemers
 • Beheer van afwezigheden (ziekte, vakantie, onwettige afwezigheden): signalisatie van afwezigheden, nemen van maatregelen, teneinde absenteïsme te controleren, begrijpen en onwettige afwezigheid te vermijden
 • Maken en invullen van documenten en attesten om te beantwoorden aan noden van de werknemers en derden
 • Adviseren en informeren van de medewerk(st)ers en het management betreffende personeelszaken
 • Je hebt een bachelordiploma of kan op bachelorniveau denken en werken.
 • Je bezit voldoende kennis van de huidige sociaaljuridische regelgeving. Personeel ondersteunen bij hun navigatie door het Belgische arbeidsrecht biedt jou veel voldoening.
 • Jij bent punctueel en ordelijk, waardoor jouw maandelijkse loonverwerking correct en tijdig gebeurt.
 • Softwarepakketten schrikken jou niet af: jij pikt snel computerkennis op en surft vlot door pakketten zoals bv. HR Accent (Securex), Protime, Navision en dergelijke meer. Kennis van deze specifieke pakketten is een plus.
 • Als HR & Payroll Administrator kan jij je mannetje staan: je pikt zelf zaken op, zorgt zelfstandig voor je loonverwerking en vraagt informatie waar je die nodig hebt. Jij houdt er wel van om verantwoordelijkheid te kunnen nemen!
 • Jouw communicatieskills zorgen ervoor dat medewerkers uit elke laag van de organisatie jouw boodschappen begrijpen, waarderen en opvolgen. Je kan bovendien een aardig mondje Frans en Engels, naast een goede kennis Nederlands.
2 years
 • Een uitdagende functie in een marktleidend en dynamisch bedrijf dat deel uitmaakt van een stabiele groep, met een no-nonsense cultuur.
 • Een werkgever die initiatief aanmoedigt en ideeën uit elke laag van de firma waardeert.
 • Een functie met impact, waar je een verschil kan maken en kan bijdragen tot veilige voeding voor de hele samenleving.
Talent Manager - Stephanie De Cock
03/570 42 47
Via mail

Your privacy matters to us, please read our Recruitment Privacy Policy